Voleu saber quines subvencions PUOSC ha rebut el vostre municipi?

La tramitació d’ajuts al Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024 es defineix en la Resolució de convocatòria corresponent i en les bases d’execució, i té les etapes principals següents:

  • Les sol·licituds s’han de presentar a través de l’EACAT mitjançant el formulari degudament validat.
  • La resolució de concessió recaurà en la persona titular de la Secretaria d’Administracions Locals i Relacions amb l’Aran a proposta de l’òrgan instructor, d’acord amb l’acta de la Comissió de Valoració.
  • La gestió i execució de les subvencions atorgades es regeix per les bases d’execució i la normativa aplicable.
  • Respecte a la contractació i l’execució de les actuacions subvencionades, s’aplica la normativa vigent en matèria de contractació pública.
  • El formulari de justificació de la despesa de subvencions, estarà disponible a EACAT.

gencat.cat – presidència

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

%d bloggers like this: