Un òrgan del Govern veu “desfavorable” la baixada de tarifes de l’aigua a l’àrea de Barcelona

La Comissió de Preus de Catalunya, un òrgan col·legiat adscrit a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, ha considerat "desfavorable" la baixada prevista del 4,95% de les tarifes de l'aigua en l'àrea metropolitana de Barcelona a partir de 2020 per falta de competències.

La rebaixa qüestionada ha estat promoguda per Eloi Badia, vicepresident de l'AMB i responsable de l'àrea d'Ecologia i regidor de l'equip de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.

L'informe de la Comissió de Preus, consultat per Europa Press, s'acull a consideracions de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) que al·lega que el servei que es presenta mitjançant el conjunt d'instal·lacions i infraestructures que s'integren a la xarxa d'abastament del Ter-Llobregat és un servei de competència de la Generalitat.

També al·ludeix a una consideració de l'ACA que defensa que les tarifes aplicables al servei d'abastament en alta, fins i tot fora de l'àmbit territorial servit per les instal·lacions de la xarxa Ter-Llobregat, les ha d'aprovar el Consell d'Administració de l'esmentada agència.

En aquest sentit, l'agència posava de manifest que "Abemcia -empresa metropolitana del cicle integral de l'aigua- no ha presentat la proposta de tarifes en alta perquè sigui aprovada pel consell d'Administració" de l'ACA, tal com recull la normativa.

Títol competencial

Segons l'ACA, les tarifes "no poden contenir conceptes que comporten decisions econòmiques del servei en alta perquè l'AMB no disposa del títol competencial per fer-ho en ésser competència de la Generalitat".

Al document, a data de 8 d'octubre de 2019, l'òrgan emet un informe tècnic de la secretaria de la comissió respecte a l'Ordenança reguladora de les prestacions patrimonials públiques no tributàries per a la prestació del servei públic d'abastament d'aigua a l'àmbit territorial de l'AMB, que inicialment projectava un decrement del 5,7% de les tarifes.

 

Anar a la font – ElNacional.cat

Deixa un comentari

%d bloggers like this: