Un bisbe borbònic recomana a Felip V militaritzar Catalunya

Rate this post

Tal dia com avui de l’any 1716, fa 302 anys, el bisbe de Sogorb (País Valencià) Diego Muñoz Vaquerizo —imposat en aquella diòcesi per l’administració borbònica el 1714— enviava un memoràndum al rei Felip V recomanant una sèrie de mesures a aplicar a Catalunya amb el propòsit d’aconseguir el sotmetiment definitiu del Principat. En l’encapçalament d’aquell document el bisbe Vaquerizo deia “Suponiendo que en toda ella —referit a Catalunya— pueda el Rey poner la Ley, no solo como Señor Natural sino con el título de la Conquista”; i afegia entre parèntesis “aún presindiendo (prescindiendo) del castigo que merecen —referit als catalans— en la forma y modo que le pareciere”. 

En aquell memoràndum el bisbe Vaquerizo recomanava al rei Felip V com a primera mesura imposar mesures d’ocupació militar permanents i deia “para mantenir sujeta esta Corona —referida a la corona d’Aragó— se necessitan a lo menos veinte mil hombres entre infantería y caballería” que havien de tenir la missió concreta de “castigar o cobrar Contribuciones”. Aquesta recomanació venia acompanyada de la proposta de desnaturalitzar territorialment l’antiga Corona d’Aragó en dues governacions: “que aya dos comandantes, uno que manda desde Cartagena a Tortosa inclusive, y el otro desde Tarragona hasta Francia con las Plaças de tierra de Cataluña y Aragón”.

Finalment, recomanava enderrocar les muralles de Barcelona i la construcció de grans fortificacions militars a la capital catalana, a Lleida i a Tortosa; que per una banda justificava dient que “esto es el freno de todo el Principado” i per l’altra “se escusa (excusa) la numerosa guarnición que necessita aquella Plaça —referit a Barcelona—​ al modo que se escusa (excusa) en Lérida” i “que en Tortosa se hiziese otra semejante fortificación o ciudadela”. En el cas de Barcelona proposava la construcció a la falda de Montjuïc, amb connexió directa al castell, en el cas de Lleida no esmentava cap indret, i en cas de Tortosa, proposava Remolins “por ser apropiado y dominante el puesto”.

Anar a la font
Marc Pons

Powered by WPeMatico

Translate »