Quirónsalud Barcelona realitza una cirurgia robòtica transoral per tractar la síndrome d’Eagle

Rate this post

Per primera vegada en la medicina privada s’ha dut a terme un abordatge transoral robòtic –a través de la boca– per al tractament de la síndrome d’Eagle. L’Hospital Quirónsalud Barcelona ha estat pioner en l’aplicació de tècniques mínimament invasives. Això ha estat possible amb el del robot Da Vinci i el doctor Julio Rama, l’encarregat de dur a terme l’operació i amb la col·laboració del doctor Carlos Rubí, ambdós components de la Unitat de Cirurgia Robòtica Transoral del Hospital Quirónsalud Barcelona.

“L’ús del robot Da Vinci ens permet una millor visibilitat i un millor maneig dins d’un espai complex com és el parafaringi, on trobem estructures vasculars de gran transcendència. Aquest robot ens permet realitzar gestos que el cirurgià no podria efectuar amb les seves pròpies mans”, ha explicat el doctor Rama, que afegeix que els resultats obtinguts amb aquest procediment estan sent òptims, per la qual cosa en un futur és possible que aquesta tècnica es converteixi en el tractament escollit per a aquest tipus de patologies, a causa dels avantatges que l’assistència robòtica aporta en aquests casos complexos.

Fins ara el tractament d’aquesta síndrome es duia a terme mitjançant una operació d’abordatge lateral per via externa que implicava realitzar una incisió al coll per poder accedir a la zona que s’operava. “Ara la incisió es realitza al paladar i després de tan sols una hora el procediment es completa. En ser molt menys agressiu, el mateix dia el pacient ja pot menjar i en 24 hores és possible donar-li l’alta”, ha comentat el doctor.

Difícil diagnòstic

La síndrome d’Eagle consisteix en una elongació de l’apòfisi estiloide, una prominència òssia en la base del crani en forma d’ullal. També pot produir-se una calcificació dels lligaments que en ella s’insereixen. Quan es produeix aquesta alteració, el pacient té una varietat de símptomes que van des del dolor i la limitació de la mobilitat cervical o problemes amb la masticació, fins a altres de relacionats amb l’obstrucció per la proximitat de l’artèria cartotídia, que poden acabar originant síncopes i fins i tot ictus.

A causa d’aquesta simptomatologia tan inespecífica el seu diagnòstic resulta complicat, i hi pot haver de mitjana fins a dos anys de retard en arribar fins a ell. En ser una malaltia molt poc freqüent, normalment el seu diagnòstic acaba produint-se en descartar altres patologies, sent la prova determinant un TAC de coll.

Una vegada que la patologia ha estat identificada el seu tractament ofereix uns resultats molt satisfactoris. Els pacients amb la síndrome d’Eagle necessiten que l’apòfisi estiloide sigui extirpada i d’aquesta manera, en eliminar la compressió que produeix, la simptomatologia desapareix. “Els abordatges existents fins a la data ja oferien bons resultats, encara que el seu postoperatori era més complicat. Amb aquest nou abordatge robòtic transoral el pacient pateix molt menys en aprofitar-nos d’una cavitat natural i no deixa cap cicatriu externa, que també és important”, explica el doctor Rama.

Anar a la font
El Nacional

Powered by WPeMatico

Translate »