Només el 17% dels afectats rebrà l’IRPF de les baixes per maternitat

Rate this post

Els Tècnics del Ministeri d’Hisenda (Gestha) estimen que només el 17,1% de les mares i pares afectats entre 2014 i 2017, entorn de 200.000 persones, per l’exempció de l’IRPF en les prestacions per maternitat i paternitat, que el Tribunal Suprem va eximir de tributació, obtindrà la devolució de les retencions, que rondarà un total de 266 milions d’euros, a causa dels baixos salaris.

Així ho assenyala el sindicat en una nota, després que l’Agència Tributària hagi anunciat un formulari online en la seva pàgina web per facilitar la sol·licitud de les reclamacions, que també poden realitzar-se des de totes les oficines d’Hisenda.

Els baixos sous, el motiu

Gestha explica que el motiu fonamental pel qual tan poques mares rebran la devolució de les retencions és el baix sou que, en línies generals, obtenen les dones, especialment quan estan en edat de maternitat. De fet, el 83% de les mares treballadores perceben salaris inferiors als 18.400 euros anuals.

Ja que les empreses calculen les retencions sobre els ingressos que realment preveuen pagar en aquells vuit mesos, aquesta quantitat es redueix fins als 12.300 euros, una quantia per la qual, en línies generals, no es realitzen retencions.

D’aquesta manera, de les 1.100.000 persones que a priori podrien beneficiar-se de l’exempció de l’IRPF en les baixes per tenir fills, els tècnics adverteixen de què unes 900.000 no rebran cap devolució; per la qual cosa només menys de 200.000 mares i pares percebran 266 milions per les retencions efectuades per Hisenda des de 2014, als quals s’afegiran els interessos de demora corresponents.

De forma paral·lela, els tècnics destaquen que la devolució també té relació amb l’edat, encara que no sigui una variable del seu càlcul, ja que per norma general els sous més baixos s’obtenen en edats més primerenques. Així, per exemple, només 380 dones amb edats compreses entre els 18 i els 25 anys podran rebre la devolució. Els tècnics avisen també que el nombre de les autònomes que obtinguin una devolució serà molt reduït, ja que els rendiments mitjans declarats de l’activitat econòmica estan per sota dels 12.000 euros.

Diferències entre CCAA

El sindicat detecta “clares diferències” depenent del territori de residència, ja que els sous varien de forma significativa. En aquest sentit, les devolucions seran més grans en aquells llocs on tradicionalment es registren els salaris més elevats, i viceversa.

Així, a la Comunitat de Madrid el percentatge dels beneficiaris assoleix el 27,2% dels que van percebre aquestes prestacions i a Catalunya el 23,9%, mentre a Extremadura amb prou feines serà del 7,5% i a Andalusia un 8,1%. A Navarra, al contrari, no es percebrà cap quantitat perquè des de l’1 de gener de 2013 la prestació per maternitat és una renda subjecta a IRPF i no eximeix conforme a la seva normativa foral.

Les prestacions corresponents a l’exercici 2018 es regularitzaran en presentar la declaració de l’IRPF a la pròxima campanya de renda, podent deduir les retencions que la Seguretat Social hagi realitzat, encara que aquesta prestació hagi quedat exempta posteriorment.

Rectificació de la declaració

En qualsevol cas, assenyala que a algunes mares els pot interessar sol·licitar la rectificació de la declaració de la Renda malgrat que no obtinguin una devolució, sobretot als qui puguin ser beneficiàries de subvencions o ajuts socials que qualsevol entitat pública o privada atorgui en funció dels ingressos familiars declarats, o per altres motius, com l’assignació de places en centres d’ensenyament el barem dels quals valora els ingressos declarats.

A més, alerten que la rectificació de la declaració de l’IRPF comporta la interrupció del termini de prescripció, el transcurs de quatre anys del qual tornarà a comptar-se des que s’acordi la rectificació i, en el seu cas, es tornin les retencions si correspon.

En el cas de no haver presentat declaració d’IRPF l’any de la maternitat, Gestha explica que es podrà fer els càlculs convenients i presentar la declaració per obtenir la devolució.

Segons el secretari general dels Tècnics d’Hisenda, José María Mollinedo, l’Agència Tributària hauria de facilitar a les mares beneficiàries d’aquesta exempció una eina online “senzilla i intuïtiva” que calculi la rectificació de la declaració, així com la devolució de les retencions i interessos que puguin correspondre. En el seu cas, les quantitats reclamades s’haurien de tornar en el termini de 30 dies que l’AEAT té establert per objectiu.

Anar a la font
El Nacional / EP

Powered by WPeMatico

Translate »