Megasou de Rufián

El diputat d’ERC, Gabriel Rudián, ha declarat que durant 2018 va ingressar 85.719 euros per la seva activitat política, segons recull El Mundo. Quan va arribar al Congrés en 2016, va declarar que l’any precedent només havia percebut rendes per valor de 7.159 euros procedents del Fons de Garantia Salarial (Fogasa),”Tots els seus fons procedeixen de l’activitat parlamentària, no cobra del partit”, afegeixen des d’ERC, el que vol dir que aquests més de 85.000 euros bruts procedeixen, en la seva totalitat, dels fons públics de l’Estat espanyol.La xifra és conseqüència del sou mensual de 2.981 euros bruts que cobren tots els diputats, però que en el cas de Rufián es veu incrementat per la seva condició de portaveu d’ERC, la seva participació en nombroses comissions i, a més, pel fet de residir a Catalunya .”Els diputats de circumscripcions diferents a Madrid”, explica el règim econòmic i ajuts del Congrés, tenen dret a una indemnització mensual de 1.921 euros amb la qual “els parlamentaris han d’afrontar les despeses que els origini l’activitat de la Cambra”.”És una quantitat dedicada, doncs, a cobrir despeses i per això exempta de tributació”, és a dir, que aquests gairebé 2.000 euros són lliures d’impostos. El salari brut del portaveu d’ERC és sensiblement superior al del president del Govern, Pedro Sánchez, que percebrà 82.978,56 euros, segons figura en el Decret de Retribucions d’AltsEn la declaració de béns, que Rufián ha decidit actualitzar voluntàriament per incloure les seves percepcions concretes com a diputat tot i no estar-hi obligat, també s’observa que els estalvis del portaveu d’Esquerra han augmentat de manera notable.Si en 2016 va afirmar tenir 4.220 euros en un compte de Banc Sabadell de la qual era titular al 50% i 60 euros més en un altre compte d’ING, en l’últim document declara 16.834 euros a la Caixa d’Enginyers i 100 euros a Banc Sabadell.Així mateix, Rufián es va comprar una casa de 2018 de la qual declara el 50%. Per a la seva adquisició, el diputat va sol·licitar un crèdit hipotecari de 200.000 euros, del que li resten per abonar 196.450 euros, i el banc que se la va concedir va ser, de nou, Caixa d’Enginyers, entitat lligada a l’independentisme i que va ser l’única que es va mantenir a Catalunya després de l’inici de l’Procés. Aquesta mateixa caixa, a més, li va concedir un préstec de 80.000 euros el 2 de gener d’enguany.I, finalment, i com a mostra definitiva de la millora substancial que Rufián ha experimentat en les seves condicions econòmiques, el portaveu d’ERC va pagar a 27.292 euros en concepte d’IRPF. Una xifra tan elevada correspon a un contribuents amb uns ingressos que, en efecte, s’acosten als 90.000 euros. Anar a la font – e-noticies

Deixa un comentari

%d bloggers like this: