Les constructores proposen implantar ‘peatges intel·ligents’ a Barcelona i Madrid

Rate this post

La contaminació de l’aire és un dels grans reptes a les ciutats amb molt trànsit. La posada en marxa de carrils amb ‘peatges intel·ligents’ en les principals carreteres d’accés a les grans ciutats com Madrid i Barcelona retallaria la contaminació i els embussos d’aquestes, dos dels principals reptes que actualment afronten, segons assegura la patronal de grans constructores i concessionàries Seopan. L’associació calcula que aquests peatges reduirien entre un 30% i un 50% la congestió de trànsit a les hores punta. D’aquesta manera, els conductors podrien “estalviar entre 118 i 150 hores anuals en embussos”, segons la patronal.

Així mateix, una major fluïdesa del trànsit rebaixaria la contaminació, ja que retallaria fins a un 15% les emissions de CO2 de cada vehicle, segons explica la patronal, a partir de les dades d’un estudi realitzat per la firma AT Kerney, presentat aquest dilluns. L’informe es difon coincidint amb el debat obert a les grans ciutats per millorar el trànsit i reduir la pol·lució, que ha portat a algunes capitals a contemplar restriccions d’accés a determinades zones  alguns vehicles, com els dièsel.

Els peatges intel·ligents

Els peatges intel·ligents que proposa Seopan consisteixen en cobrar una taxa per circular en alguns carrils de les vies d’accés a les grans ciutats. Els conductors, en funció de les seves preferències o de la fluïdesa del trànsit, poden decidir si circulen pel carril lliure de pagament o pel carril de peatge, que garanteix una major fluïdesa i velocitat. El sistema de peatges és automàtic i dinàmic, de manera que el seu preu canvia en funció de la densitat de trànsit, i serà més car com més buida estigui la via de pagament.

Així doncs, es tracta d’un model de peatge que ja han implantat en altres països. De fet, una companyia espanyola, Ferrovial, l’ha articulat i ho opera en diverses autopistes a Texas, com la de l’entorn de Dallas-Fort Worth.

Per realitzar aquests càlculs, l’estudi ha pres com a mostra “alguns dels trams més congestionats”, no només de Madrid i la Ciutat Comtal, sinó de tot el país. Es tracta de l’accés a Madrid per l’A-1, l’A-2 i l’A-6, les carreteres de Burgos, Barcelona i la Corunya, respectivament, alguns trams de la via de circumval·lació de la capital M-40, i els accessos a Barcelona per la a-2, la B-23 i C-58.

L’articulació d’aquest ‘peatge intel·ligent’ és una de les propostes llançades per la patronal constructora per millorar la sostenibilitat de la xarxa viària espanyola per tal de, no només augmentar la fluïdesa i reduir la contaminació, sinó també millorar les seves condicions i la seguretat viària.

Peatges a totes les autovies

Amb aquest triple fi, en l’estudi, les constructores insisteixen que els conductors han de contribuir a fer front al cost de mantenir les carreteres mitjançant el pagament de peatges i taxes per usar la xarxa viària d’alta capacitat, els al voltant de 12.000 quilòmetres d’autovies del país.

Segons els seus càlculs, posar peatges a totes les autovies reportaria a les administracions entre 60.000 i 110.000 milions d’euros en un període de 25 anys, “una suma que permetria afrontar les necessitats d’inversió i manteniment de tota la xarxa”, expliquen. Els imports són el resultat de cobrar un peatge d’entre 1 i 3 cèntims d’euro per quilòmetres als turismes i d’entre 5 i 14 cèntims per a camions.

Seopan argumenta que el pagament per ús de les carreteres es tracta d’una tendència a tot Europa, on vint països ja tenen peatge en totes les seves autovies. A més, assegura que permetrà prioritzar els fons públics per a atendre necessitats socials com pensions i educació.

Anar a la font
El Nacional

Powered by WPeMatico

Translate »