L’àrab i el xinès seran assignatures optatives a l’ESO

Rate this post

El Departament d’Ensenyament ha presentat aquest dimarts el Model lingüístic del sistema educatiu de Catalunya, una revisió al que s’aplicava fins ara, després de 30 anys d’immersió lingüística. Un dels canvis més destacats d’aquest nou model és l’oferta de l’àrab i el xinès com a assignatures optatives a secundària.

Els responsables del Departament aposten per un model en què els centres, més enllà de percentatges i imposicions curriculars, treballin un model lingüístic propi en funció de les necessitats de cada alumne.

Sense deixar de banda el català com a llengua vehicular, la intenció del Departament d’Ensenyament és aconseguir que en acabar l’ESO els alumnes catalans tinguin competència lingüística i per tant, dominin, del català, el castellà i una llengua estrangera com a mínim (el nivell B1 del Marc Europeu de Comú de Referència ), a més de coneixements d’una segona (A2). 

Tot i això, la intenció del Departament també va més enllà d’oferir noves optatives en llengües i aposta per poder incorporar alguns d’aquests idiomes, ja sigui l’anglès, el francès o l’alemany (les llengües estrangeres que més s’estudien a les escoles) en qualsevol activitat en funció de les possibilitats.  Això vol dir, per exemple, poder llegir articles en anglès a classe de biologia o agafar exemples, en castellà, per a la classe de tecnologia. 

Anar a la font
El Nacional

Powered by WPeMatico

Translate »