La productivitat per la revolució tecnològica es desaccelera, segons CaixaBank

Rate this post

La productivitat laboral global motivada per la revolució tecnològica es va desaccelerar en el període 2013-2016, amb un creixement de l’1,8% davant del 2,6% registrat en el període previ a la crisi (1996-2007), segons un estudi de CaixaBank Research. D’acord amb l’informe “Canvi tecnològic i productivitat”, aquesta situació té un impacte directe sobre el benestar de les persones, mentre que repercuteix sobre els seus salaris i condicions de vida.

L’estudi xifra en 8.400 dòlars anuals (6.800 euros) la pèrdua salarial dels treballadors nord-americans per l’alentiment en 8 dècimes del creixement de la productivitat laboral. A més, calcula que en la pròxima dècada percebran un 20% menys a allò que rebrien d’augmentar la productivitat als nivells previs a la recessió.

Espanya, al revés

A Espanya, no obstant això, el comportament cíclic de l’augment de la productivitat va ser a la inversa, ja que va augmentar mentre en altres països disminuïa i va créixer en nivells pròxims a l’1% durant tot el període. Per al director de Macroeconomia de CaixaBank Research, Oriol Aspachs, no es tracta d’una bona notícia ja que sorgeix per la dualitat del mercat laboral espanyol, amb treballadors indefinits més protegits davant de l’acomiadament dels temporals, el que va provocar que l’ajust es fes a través del factor treball.

A nivell global, la causa principal del menor creixement de la productivitat és la incertesa causada per la crisi econòmica, que va provocar una disminució de la inversió empresarial en noves tecnologies. Per intentar tallar la desacceleració de la productivitat laboral, Aspachs ha proposat actuar sobre quatre àmbits: educació, altres inversions, estructura productiva i difusió tecnològica.

Segons el seu parer, això implica adaptar el sistema educatiu a les necessitats del mercat laboral, derivar la inversió a actius intangibles, així com fomentar els canvis en l’estructura productiva i en la difusió de les noves tecnologies, perquè els seus beneficis arribin a totes les empreses.

L’informe constata que hi ha una dualitat entre un grup d’empreses molt productives amb elevada inversió en capital intangible, mentre que hi ha altres amb baixa productivitat i una despesa inferior. L’impacte en l’ocupació serà positiu, gràcies al major protagonisme de les noves professions derivades dels canvis tecnològics, que es traduiran en millors oportunitats salarials.

Anar a la font
El Nacional

Powered by WPeMatico

Translate »