La presència de les dones en l’àmbit científic és menor en les categories superiors de la carrera professional

Pel que fa al personal, si bé les dones encara se situen per sota del 50% en les posicions de PDI (personal docent i investigador) permanent i no permanent –amb percentatges del 42% i el 46% respectivament–, de nou el pes del col·lectiu femení es redueix de manera molt significativa en la categoria superior, la de catedràtic universitari, representant només el 22,8% del total, segons dades corresponents a l’any 2019 recollides pels indicadors del sistema Uneix.

Per sota de la mitjana europea

Només un 19% dels projectes de recerca amb participació catalana i finançament del Consell Europeu de Recerca (ERC, de les sigles en anglès de l’European Research Council) són liderats per dones investigadores integrades al sistema català de coneixement, segons el darrer informe elaborat per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), corresponent a novembre de 2020. Aquest percentatge és lleugerament inferior a la mitjana europea, que se situa en el 23%.

Tal i com succeeix en la carrea professional, el pes de la recerca liderada per dones és superior (24%) en el cas dels Starting Grants, els ajuts destinats a projectes per a la creació de programes o grups de recerca encapçalats per un/a investigador/a amb una antiguitat mínima del títol de doctor/a de 2 anys. En canvi, està per sota (11%) en els Advanced Grants, els ajuts destinats a projectes liderats per investigadors/ores sènior en actiu amb historial d’èxits de recerca destacats en els darrers 10 anys.

Actuacions envers la igualtat

Les 12 universitats catalanes estan dotades d’unitats específiques dedicades a impulsar polítiques de genère i, periòdicament, renoven els plans d’igualtat, implementats des de l’any 2006, per tal d’adaptar-se a les noves realitats. Aixi mateix, en el marc de la comissió Dones i Ciència, el Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) ha impulsat diversos grups de treball per continuar avançant en àmbits com la paritat en els òrgans col·legiats i per analitzar noves realitats com l’impacte de la Covid-19 entre la comunitat universitària i de recerca.  

Pel que fals als centres de recerca CERCA, tots disposen de l’acreditació HRS4R que inclou un pla de gènere que en el 92% dels casos està implementat des d’una unitat dedicada a impulsar les polítiques d’igualtat de gènere. Des de la Institució CERCA (iCERCA), s’impulsen diferents actuacions com el Pla d’Igualtat d’Oportunitats i Gestió de la Diversitat, posat a disposició dels centres perquè el personalitzin d’acord a les característiques de cada institució.

Més recentment, destaca l’acció dirigida a evitar la parcialitat en la contractació de personal investigador. Un vídeo, elaborat amb la col·laboració del Programa Women in Science de l’EMBO (European Molecular Biology Organization), informa de forma didàctica els professors, homes i dones, que formen part dels panells d’avaluació sobre les dades científiques i teories que mostren els biaixos en l’avaluació. Aquesta parcialitat, sovint subconscient, perjudica especialment les dones.

gencat.cat – Sala de premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

%d bloggers like this: