La democràcia per sorteig

A Madrid, sent les 11.00 hores del dia 12 de març del 2019, reunides les persones referenciades, sha procedit a realitzar la segona fase del procés de selecció per a la designació de les vocalies que formaran part de lObservatori de la Ciutat, consistent en la selecció de 49 vocals titulars i un mínim de 147 vocals suplents entre les persones que han acceptat la invitació per formar part de lobservatori. Amb aquest paràgraf es resumia en lacta el procés que ha tingut lloc a Madrid per escollir aquest Observatori de la Ciutat, format per persones elegides a latzar (abans, el 5 de febrer, es van escollir per sorteig les 30.000 persones a qui es demanaria per carta si hi voldrien participar). 

Seguir leyendo….

ElPeriodico.cat – PORTADA

Deixa un comentari

%d bloggers like this: