Inscripció a les oposicions del cos subaltern de l’Administració de la Generalitat (convocatòria 243)

El 4 de març s’obre el termini per inscriure’s a la convocatòria de 312 places del cos de subalterns. El tràmit per presentar la sol·licitud d’inscripció continua obert i per participar-hi no es requereix cap titulació acadèmica.

Requisits a destacar

 • Tenir 16 anys.
 • Tenir els coneixements de llengua catalana del nivell intermedi (B2) o superior.
 • Tenir els coneixements de llengua castellana de nivell B2 o superior (només les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola).
 • En el cas de no poder acreditar els coneixements de llengua requerits, caldrà participar en la segona fase de la convocatòria.

Recorda que…

 • La sol·licitud d’inscripció només es pot fer per internet
 • Si un cop enviada la sol·licitud us adoneu que us heu equivocat o hi falten dades, no heu de fer una nova sol·licitud sinó que heu de fer la comunicació de les noves dades pel registre electrònic (petició genèrica) de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya. Aquesta petició s’ha d’adreçar al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el tema Administració Pública, subtema Oposicions. Indiqueu-hi el número de convocatòria 243.
 • La inscripció a la convocatòria té una taxa de 19,95 euros i pot arribar fins als 7,50 en el cas de complir amb les exempcions de pagament per a les persones membre de família monoparental o de família nombrosa.
 • S’hi poden presentar les persones aspirants amb la condició legal de discapacitades. Si tenen un grau igual o superior al 33% no paguen taxa.

Com funciona el procés selectiu?

La convocatòria té tres fases:

 • Primera fase obligatòria que consta de tres exercicis
  • Test de coneixements generals
  • Supòsit pràctic
  • Test de competències professionals
 • Segona fase que consta de dos exercicis
  • Primer exercici: coneixements de llengua catalana. Només per als aspirants que no acreditin el nivell de català requerit.
  • Segon exercici: coneixements de llengua castellana. Només per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i no acreditin el nivell de castellà requerit.
 • Tercera fase de mèrits.

gencat.cat

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

%d bloggers like this: