Horari d’hivern, horari d’estiu

Rate this post

L’anunci per part del president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, de proposar la fi del canvi horari a nivell europeu amb efectes al 2019, després de la consulta pública que es va desenvolupar entre el dia 4 de juliol i el 16 d’agost, ha tornat a posar en el centre del debat la necessitat de reformar els horaris en el nostre país.

L’enquesta telemàtica en qüestió, realitzada al conjunt dels 28 estats de la Unió Europea i que va tenir 4,6 milions de respostes, ha determinat que el 84% dels que hi han participat es declaren a favor de deixar sense efecte canviar els horaris dos cops l’any. Queda clar que la majoria d’estats estan d’acord a trencar amb aquesta dinàmica d’anar modificant els horaris, i ho justifiquen pels efectes negatius que té en la salut, en l’increment d’accidents de trànsit o l’absència d’estalvi energètic.

Davant l’anunci de Juncker, la reacció del govern de l’Estat ha estat comunicar que constituiran un grup d’experts per tal de tractar quin dels dos horaris, el d’estiu o el d’hivern, és més convenient a l’Estat espanyol. De fet, Catalunya ja disposa des del juliol del 2015 d’un Consell Assessor per a la Reforma Horària amb una quinzena de persones expertes en diferents temàtiques vinculades amb tot allò que té a veure amb l’organització dels horaris i els usos del temps per orientar i assessorar el nostre Govern. I en la mateixa línia, el Govern encarregarà al Consell Assessor un informe al voltant del canvi horari i si cal retornar al fus de Londres, dos elements que malgrat no tenir-ne competències ara per ara, és important disposar d’una informació rigorosa sobre el tema per tal de saber quines són les conseqüències i poder-ho fer arribar a la ciutadania.

Aquest no és un debat estèril, és un debat d’innovació, de transformació i modernització de la societat que tindrà efectes reals

Però més enllà d’aquest anunci, cal exigir que el govern de l’Estat posi sobre la taula també el debat de la Reforma Horària, un debat que a Catalunya ja hi és present des del 2014, amb la bona feina feta per part de la Iniciativa per a la Reforma Horària i que en el Govern hem incorporat plenament a l’agenda política.

És el moment d’intensificar el debat i de concretar les primeres accions derivades del Pacte per a la Reforma Horària, un acord signat amb gran consens social per 110 institucions representatives i plurals per fer realitat els seus objectius no més enllà del 2025.

Perquè l’organització dels horaris afecta clarament una societat i la condiciona en molts aspectes de la vida quotidiana, en la salut, en les alteracions del son, en el rendiment i aprenentatge; en la conciliació laboral, familiar i personal o en la productivitat, entre un llarg etcètera.

Aquest no és un debat estèril, és un debat d’innovació, de transformació i modernització de la societat que tindrà efectes reals i per això cal posar-hi tots els cinc sentits; i des del Govern ho farem a través de la sensibilització, el diàleg i la negociació i apostarem pel desenvolupament de proves pilot, reals i basades en evidències tangibles, amb l’objectiu d’anar concretant el model definitiu d’organització horària que entre tots decidim implementar. Estem en època de canvi i la reforma horària vol ser-ne protagonista.

Alexis Serra i Rovira és Coordinador per a l’impuls de la Reforma Horària del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya

Anar a la font
Alexis Serra i Rovira

Powered by WPeMatico

Translate »