Google entra a les escoles

Lús de Google Suite a les escoles comporta sens dubte avantatges, com el recurs a tot un conjunt deines que a més permeten el treball collaboratiu. No obstant, també sha de ser conscient dels riscos que impliquen. Les aplicacions que integra, correu, xats, compartició darxius, vídeos o agendes comporta necessàriament un tractament de dades dels afectats (els menors). La normativa europea que regula el tractament de dades (RGPD) determina que per poder fer-les servir hi ha dhaver un fonament. En aquest cas es tractaria del consentiment de lafectat (si és major de 14 anys) o bé dels representants legals. Sembla, doncs, que amb el consentiment nhi hauria prou… Però és necessari que es tracti dun consentiment informat i lliure. El RGPD estableix tot un conjunt de requisits relatius a la informació, tant quant al contingut com a la manera de proporcionar-la. Sha dexaminar amb deteniment si es compleixen tots els requisits legals. Daltra banda, podem considerar que es tracta dun consentiment lliure si no hi ha altres alternatives? És a dir, si el que es planteja és poder utilitzar aquestes eines, amb les condicions que estableix Google, o no fer-ho, el consentiment seria expressió de la voluntat de la persona?

Seguir leyendo….

ElPeriodico.cat – PORTADA

Deixa un comentari

%d bloggers like this: