Els consolats i oficines habilitades per al vot exterior obren aquest dissabte

Els consolats i oficines consulars habilitades per al vot en urna en les eleccions generals d'aquest 10 de novembre hauran d'obrir novament dissabte i diumenge, segons una resolució de la presidència de la junta electoral central de dimecres passat.

Sobre això, el BNG va sol·licitar l'obertura d'un termini extraordinari per al dipòsit del vot a les oficines consulars pels electors residents en l'exterior.

La resolució de la junta electoral es pren "vist l'informe favorable de la Direcció General d'Espanyols a l'Exterior i d'Assumptes Consulars" i "tenint en compte les dificultats que s'han plantejat respecte a la tramitació d'aquest vot en anteriors processos electorals", amb la finalitat de facilitar "al màxim" l'exercici del dret de sufragi dels ciutadans que resideixen fora d'Espanya.

Així les coses, conclòs el termini del dipòsit del vot en urna en els consolats aquest divendres 8, hauran d'obrir de nou el dissabte 9 i el diumenge 10 "a efectes de rebre tant els vots per correu remesos fins aquell moment, com aquells altres que puguin presentar els electors dins d'aquest termini extraordinari".

"L'esmentada obertura no podrà estendre's més enllà de l'hora prevista per al tancament dels col·legis electorals a la península, això és, a les 20 hores del diumenge 10 de novembre," apunta la resolució.

Escrutini dimecres 13

Per la seva part, la Direcció General d'Espanyols a l'Exterior i d'Assumptes Consulars haurà de prendre "totes les mesures necessàries" per procurar que els sobres amb els vots dels electors puguin estar a disposició de la Societat Estatal Correus i Telègrafs abans de les 16 hores del dimarts 12 de novembre, de manera que aquesta pugui realitzar el lliurament a les respectives juntes electorals provincials abans de les 8 del matí de dimecres 13 de novembre, per al seu escrutini.

Finalment, les juntes electorals provincials, en el moment de procedir a l'escrutini del vot dels electors inscrits en el CERA, n'hauran de considerar com a vàlids els vots per correu dirigits a les oficines consulars en els quals consti el seu enviament no més tard de dissabte 9 de novembre.

Anar a la font – ElNacional.cat

Deixa un comentari

%d bloggers like this: