El Suprem frena els desnonaments amb menys de 12 quotes impagades

El Tribunal Suprem ha instat aquest dimecres a aplicar la llei de Contractes del Crèdit Immobiliari, més coneguda com a llei hipotecària, per determinar la nul·litat de les clàusules de venciment anticipat d'un préstec, la qual cosa a la pràctica impedirà desnonaments amb menys de dotze quotes impagades.

La llei hipotecària, que va entrar en vigor el juny d'aquest any, preveu, entre altres mesures, que el banc només podrà començar el procediment de desnonament si hi ha dotze quotes impagades o el 3% del capital de la hipoteca en la primera meitat de la vida del préstec, o bé 15 quotes o el 7 % en la segona meitat del mateix.

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va declarar el març d'aquest any que les clàusules de venciment anticipat de préstecs hipotecaris "declarades abusives" podien ser substituïdes llevat que el consumidor s'exposés a conseqüències que li siguin "especialment perjudicials".

No obstant això, això deixava oberta la porta que siguin els jutges nacionals els que adoptin la decisió sobre si el contracte pot subsistir una vegada anul·lada la clàusula.

Però ara el Suprem, en una sentència amb data d'avui, sense desatendre el criteri del TJUE, estableix per unanimitat que s'apliqui la llei que regula els crèdits immobiliaris, considerada més beneficiosa per al consumidor.

Pel que respecta a les execucions hipotecàries en curs, el Suprem entén que aquells en els quals el préstec va expirar abans de l'entrada en vigor de la llei hipotecària de 2013 haurien de ser sobreseguts.

Quant als préstecs vençuts després d'aquesta data, s'hauran de tenir en compte els criteris de la llei de crèdit immobiliari aprovada aquest any.
 

Anar a la font – ElNacional.cat

Deixa un comentari

%d bloggers like this: