El Banc d’Espanya avisa: el creixement previst es reduiria fins un 60% pel cas català

Rate this post

Catalunya és el principal problema per al creixement econòmic de tot Espanya. Així ho exposa el Banc d’Espanya en el seu informe semestral, que posa el focus en la crisi política entre Catalunya i el govern del PP com la “principal incertesa en el moment actual”.

La pitjor de les previsions és que “a l’escenari de tensió més sever i prolongat, el PIB es reduiria en termes acumulats alguna cosa més de 2,5 punts entre finals de 2017 i 2019″, fet que representa que el creixement econòmic a tot Espanya es pugui arribar a reduir fins a un 60%.

Segons l’informe, no només Catalunya veuria com la seva economia quedaria afectada patint “una recessió de l’economia durant bona part de l’horitzó analitzat”, sinó que també tot Espanya patiria costos econòmics perquè, entre molts altres factors, “els mercats financers espanyols estan exposats, a més d’als factors de risc globals, a altres específics i, en particular, als relacionats amb les tensions polítiques a Catalunya”.

Encara que no vol donar aquestes xifres per correctes perquè “depenen dels supòsits realitzats a l’hora de construir els diferents escenaris”, el Banc d’Espanya admet que amb aquestes estimacions “permeten evidenciar els significatius riscos i costos econòmics de la situació provocada per les iniciatives independentistes a Catalunya”.

Mitigar la incidència

Ara bé. El Banc d’Espanya prova de calmar els ànims d’empresaris, inversors i ciutadania posant a sobre de la taula que “la ràpida normalització d’aquesta situació podria mitigar la incidència dels riscos per a l’economia analitzats” perquè ja han pogut observar, després de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució, “una certa moderació en el grau de tensió implícita en els preus dels actius financers, coincidint amb l’adopció”.

Precisament en aquest sentit, asseguren que, si altrament, s’intensifica o es prolonga la situació “podria tenir un impacte negatiu sobre les perspectives econòmiques i l’estabilitat financera a Espanya” perquè una incertesa prolongada “podria deteriorar la confiança dels agents econòmics i, per aquesta via, afectar les seves decisions de despesa i inversió amb el consegüent impacte negatiu sobre l’activitat econòmica i l’ocupació”.

I no només això. “Els problemes de confiança podrien propiciar un enduriment de les condicions de finançament per al conjunt de sectors residents” i això pot acabar desembocant en “un menor nivell d’activitat” i, per tant, d'”ocupació en els propers mesos”.

Però recorden (i reconeixen) que els efectes econòmics dels dies —i setmanes— anteriors “han estat visibles sobretot en l’àmbit dels mercats financers, on, des de principis d’octubre, s’ha produït un cert augment de la volatilitat als mercats borsaris”.

Repercussió geopolítica

La situació política a Catalunya se suma a dos factors de risc per a l’estabilitat del sistema financer espanyol —sempre segons l’informe citat—, que són la “persistència de l’entorn actual de baixa rendibilitat bancària” i l'”ajustament brusc en les condicions dels mercats financers internacionals per esdeveniments de naturalesa geopolítica”.

Aquesta és, ara, la preocupació més gran del Banc d’Espanya, que adverteix sobre la “tensió política a Catalunya i les seves eventuals repercussions sobre les condicions de finançament als mercats de capitals i sobre el conjunt de l’economia espanyola”.

I això s’ha exemplificat en el fet que “els mercats financers espanyols han presentat una evolució comparativament menys favorable, en part com a conseqüència de la incertesa generada per les tensions polítiques a Catalunya”.

I és que aquesta situació d’incertesa, sosté, “podria afectar a la confiança, a la percepció del risc i a les decisions de consum i inversió dels agents econòmics nacionals, així com propiciar un enduriment de les condicions de finançament, amb efectes econòmics i financers potencialment significatius”.

 

De fet, l’organisme bancari ja va avisar al setembre que “les tensions polítiques a Catalunya podrien afectar eventualment a la confiança dels agents i a les seves decisions de despesa i condicions de finançament” i, a més, va advertir dels possibles efectes que podria ocasionar aquesta situació com “una revisió de les decisions de consum, inversió i finançament dels agents econòmics, amb efectes potencialment significatius sobre el creixement econòmic i l’estabilitat financera”.

Powered by WPeMatico

Translate »