Catalunya, al top 8 d’Europa pel que fa al compromís del Govern amb la ciberseguretat

Segons el Global Cybersecurity Index (GCI) del 2020, elaborat per l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya en col·laboració amb PwC, el compromís de Catalunya i l’aposta per la ciberseguretat la situen en el lloc número 8 a nivell europeu i en la posició 22 a nivell mundial dels 194 països avaluats per la Unió Internacional de les Telecomunicacions (ITU).

Catalunya se situa per sobre de la mitjana europea (0,774). Malgrat no ser un Estat, està només a 5 centèsimes del top 3 ocupat per Estònia, Lituània i França.

Puntuació – comparativa Unió Europea

Puntuació

Rànquing

França

0.918

1

Lituània

0.908

2

Estònia

0.905

3

Espanya

0.896

4

Luxemburg

0.886

5

Països Baixos

0.885

6

Finlàndia

0.856

7

Catalunya

0.855

8

Dinamarca

0.852

9

Alemanya

0.849

10

Croàcia

0.840

11

Itàlia

0.837

12

Àustria

0.826

13

Polònia

0.815

14

Bèlgica

0.814

15

El GCI avalua 25 indicadors que permeten identificar i comparar el nivell de compromís dels països en matèria de ciberseguretat en base a 5 pilars:

 1. Mesures legals
 2. Mesures tècniques
 3. Mesures organitzatives
 4. Mesures de capacitació
 5. Mesures de cooperació

Catalunya ha obtingut la màxima puntuació pel que fa les mesures legals implementades en l’àmbit de la ciberseguretat. En aquest sentit, cal destacar la Llei 15/2017 de creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, com a l’entitat encarregada d’executar i de governar les polítiques públiques de la Generalitat, esdevenint l’organisme que governa la ciberseguretat del sector públic a Catalunya. També posa en valor l’aprovació al 2019 de l’Estratègia de ciberseguretat de Catalunya 2019-2022, en la qual s’estableixen la visió, els objectius estratègics i les línies d’acció dels propers anys.

La capacitació es un altre dels indicadors on Catalunya és més forta amb una aposta sòlida per accions i campanyes de conscienciació, formació i educació per a diferents grups i col·lectius, bona part d’elles en el marc del Programa Internet Segura, així com l’àmplia oferta de màsters i postgraus en ciberseguretat.


Compromís amb la ciberseguretat

Segons les dades de l’índex DESI, Catalunya presentava l’any passat una penetració digital del 62,47%, fet que la situa en la cinquena posició del rànquing que agrupa als diferents països de la Unió Europea. La tecnologia, les xarxes socials, així com les transaccions a través d’Internet juguen un paper clau en la nostra societat i la protecció de les infraestructures i dels serveis de comunicacions electròniques enfront de les ciberamenaces s’ha convertit en un pilar bàsic i un objectiu primordial per a Catalunya. D’aquest compromís neix la necessitat de conèixer l’estat de ciberseguretat de Catalunya a través del GCI.

L’objectiu del GCI és ajudar als participants a identificar les àrees de millora en el camp de la ciberseguretat, així com motivar-los a prendre mesures per millorar la classificació i puntuació obtinguda, ajudant així a elevar el nivell de la ciberseguretat a tot el món.

Més informació a  Agència de Ciberseguretat de Catalunya

gencat.cat – Sala de premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Catalunya, al top 8 d’Europa pel que fa al compromís del Govern amb la ciberseguretat

Segons el Global Cybersecurity Index (GCI) del 2020, elaborat per l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya en col·laboració amb PwC, el compromís de Catalunya i l’aposta per la ciberseguretat la situen en el lloc número 8 a nivell europeu i en la posició 22 a nivell mundial dels 194 països avaluats per la Unió Internacional de les Telecomunicacions (ITU).

Catalunya se situa per sobre de la mitjana europea (0,774). Malgrat no ser un Estat, està només a 5 centèsimes del top 3 ocupat per Estònia, Lituània i França.

Puntuació – comparativa Unió Europea

Puntuació

Rànquing

França

0.918

1

Lituània

0.908

2

Estònia

0.905

3

Espanya

0.896

4

Luxemburg

0.886

5

Països Baixos

0.885

6

Finlàndia

0.856

7

Catalunya

0.855

8

Dinamarca

0.852

9

Alemanya

0.849

10

Croàcia

0.840

11

Itàlia

0.837

12

Àustria

0.826

13

Polònia

0.815

14

Bèlgica

0.814

15

El GCI avalua 25 indicadors que permeten identificar i comparar el nivell de compromís dels països en matèria de ciberseguretat en base a 5 pilars:

 1. Mesures legals
 2. Mesures tècniques
 3. Mesures organitzatives
 4. Mesures de capacitació
 5. Mesures de cooperació

Catalunya ha obtingut la màxima puntuació pel que fa les mesures legals implementades en l’àmbit de la ciberseguretat. En aquest sentit, cal destacar la Llei 15/2017 de creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, com a l’entitat encarregada d’executar i de governar les polítiques públiques de la Generalitat, esdevenint l’organisme que governa la ciberseguretat del sector públic a Catalunya. També posa en valor l’aprovació al 2019 de l’Estratègia de ciberseguretat de Catalunya 2019-2022, en la qual s’estableixen la visió, els objectius estratègics i les línies d’acció dels propers anys.

La capacitació es un altre dels indicadors on Catalunya és més forta amb una aposta sòlida per accions i campanyes de conscienciació, formació i educació per a diferents grups i col·lectius, bona part d’elles en el marc del Programa Internet Segura, així com l’àmplia oferta de màsters i postgraus en ciberseguretat.


Compromís amb la ciberseguretat

Segons les dades de l’índex DESI, Catalunya presentava l’any passat una penetració digital del 62,47%, fet que la situa en la cinquena posició del rànquing que agrupa als diferents països de la Unió Europea. La tecnologia, les xarxes socials, així com les transaccions a través d’Internet juguen un paper clau en la nostra societat i la protecció de les infraestructures i dels serveis de comunicacions electròniques enfront de les ciberamenaces s’ha convertit en un pilar bàsic i un objectiu primordial per a Catalunya. D’aquest compromís neix la necessitat de conèixer l’estat de ciberseguretat de Catalunya a través del GCI.

L’objectiu del GCI és ajudar als participants a identificar les àrees de millora en el camp de la ciberseguretat, així com motivar-los a prendre mesures per millorar la classificació i puntuació obtinguda, ajudant així a elevar el nivell de la ciberseguretat a tot el món.

Més informació a  Agència de Ciberseguretat de Catalunya

gencat.cat – Sala de premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Catalunya, al top 8 d’Europa pel que fa al compromís del Govern amb la ciberseguretat

Segons el Global Cybersecurity Index (GCI) del 2020, elaborat per l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya en col·laboració amb PwC, el compromís de Catalunya i l’aposta per la ciberseguretat la situen en el lloc número 8 a nivell europeu i en la posició 22 a nivell mundial dels 194 països avaluats per la Unió Internacional de les Telecomunicacions (ITU).

Catalunya se situa per sobre de la mitjana europea (0,774). Malgrat no ser un Estat, està només a 5 centèsimes del top 3 ocupat per Estònia, Lituània i França.

Puntuació – comparativa Unió Europea

Puntuació

Rànquing

França

0.918

1

Lituània

0.908

2

Estònia

0.905

3

Espanya

0.896

4

Luxemburg

0.886

5

Països Baixos

0.885

6

Finlàndia

0.856

7

Catalunya

0.855

8

Dinamarca

0.852

9

Alemanya

0.849

10

Croàcia

0.840

11

Itàlia

0.837

12

Àustria

0.826

13

Polònia

0.815

14

Bèlgica

0.814

15

El GCI avalua 25 indicadors que permeten identificar i comparar el nivell de compromís dels països en matèria de ciberseguretat en base a 5 pilars:

 1. Mesures legals
 2. Mesures tècniques
 3. Mesures organitzatives
 4. Mesures de capacitació
 5. Mesures de cooperació

Catalunya ha obtingut la màxima puntuació pel que fa les mesures legals implementades en l’àmbit de la ciberseguretat. En aquest sentit, cal destacar la Llei 15/2017 de creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, com a l’entitat encarregada d’executar i de governar les polítiques públiques de la Generalitat, esdevenint l’organisme que governa la ciberseguretat del sector públic a Catalunya. També posa en valor l’aprovació al 2019 de l’Estratègia de ciberseguretat de Catalunya 2019-2022, en la qual s’estableixen la visió, els objectius estratègics i les línies d’acció dels propers anys.

La capacitació es un altre dels indicadors on Catalunya és més forta amb una aposta sòlida per accions i campanyes de conscienciació, formació i educació per a diferents grups i col·lectius, bona part d’elles en el marc del Programa Internet Segura, així com l’àmplia oferta de màsters i postgraus en ciberseguretat.


Compromís amb la ciberseguretat

Segons les dades de l’índex DESI, Catalunya presentava l’any passat una penetració digital del 62,47%, fet que la situa en la cinquena posició del rànquing que agrupa als diferents països de la Unió Europea. La tecnologia, les xarxes socials, així com les transaccions a través d’Internet juguen un paper clau en la nostra societat i la protecció de les infraestructures i dels serveis de comunicacions electròniques enfront de les ciberamenaces s’ha convertit en un pilar bàsic i un objectiu primordial per a Catalunya. D’aquest compromís neix la necessitat de conèixer l’estat de ciberseguretat de Catalunya a través del GCI.

L’objectiu del GCI és ajudar als participants a identificar les àrees de millora en el camp de la ciberseguretat, així com motivar-los a prendre mesures per millorar la classificació i puntuació obtinguda, ajudant així a elevar el nivell de la ciberseguretat a tot el món.

Més informació a  Agència de Ciberseguretat de Catalunya

gencat.cat – Sala de premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Catalunya, al top 8 d’Europa pel que fa al compromís del Govern amb la ciberseguretat

Segons el Global Cybersecurity Index (GCI) del 2020, elaborat per l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya en col·laboració amb PwC, el compromís de Catalunya i l’aposta per la ciberseguretat la situen en el lloc número 8 a nivell europeu i en la posició 22 a nivell mundial dels 194 països avaluats per la Unió Internacional de les Telecomunicacions (ITU).

Catalunya se situa per sobre de la mitjana europea (0,774). Malgrat no ser un Estat, està només a 5 centèsimes del top 3 ocupat per Estònia, Lituània i França.

Puntuació – comparativa Unió Europea

Puntuació

Rànquing

França

0.918

1

Lituània

0.908

2

Estònia

0.905

3

Espanya

0.896

4

Luxemburg

0.886

5

Països Baixos

0.885

6

Finlàndia

0.856

7

Catalunya

0.855

8

Dinamarca

0.852

9

Alemanya

0.849

10

Croàcia

0.840

11

Itàlia

0.837

12

Àustria

0.826

13

Polònia

0.815

14

Bèlgica

0.814

15

El GCI avalua 25 indicadors que permeten identificar i comparar el nivell de compromís dels països en matèria de ciberseguretat en base a 5 pilars:

 1. Mesures legals
 2. Mesures tècniques
 3. Mesures organitzatives
 4. Mesures de capacitació
 5. Mesures de cooperació

Catalunya ha obtingut la màxima puntuació pel que fa les mesures legals implementades en l’àmbit de la ciberseguretat. En aquest sentit, cal destacar la Llei 15/2017 de creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, com a l’entitat encarregada d’executar i de governar les polítiques públiques de la Generalitat, esdevenint l’organisme que governa la ciberseguretat del sector públic a Catalunya. També posa en valor l’aprovació al 2019 de l’Estratègia de ciberseguretat de Catalunya 2019-2022, en la qual s’estableixen la visió, els objectius estratègics i les línies d’acció dels propers anys.

La capacitació es un altre dels indicadors on Catalunya és més forta amb una aposta sòlida per accions i campanyes de conscienciació, formació i educació per a diferents grups i col·lectius, bona part d’elles en el marc del Programa Internet Segura, així com l’àmplia oferta de màsters i postgraus en ciberseguretat.


Compromís amb la ciberseguretat

Segons les dades de l’índex DESI, Catalunya presentava l’any passat una penetració digital del 62,47%, fet que la situa en la cinquena posició del rànquing que agrupa als diferents països de la Unió Europea. La tecnologia, les xarxes socials, així com les transaccions a través d’Internet juguen un paper clau en la nostra societat i la protecció de les infraestructures i dels serveis de comunicacions electròniques enfront de les ciberamenaces s’ha convertit en un pilar bàsic i un objectiu primordial per a Catalunya. D’aquest compromís neix la necessitat de conèixer l’estat de ciberseguretat de Catalunya a través del GCI.

L’objectiu del GCI és ajudar als participants a identificar les àrees de millora en el camp de la ciberseguretat, així com motivar-los a prendre mesures per millorar la classificació i puntuació obtinguda, ajudant així a elevar el nivell de la ciberseguretat a tot el món.

Més informació a  Agència de Ciberseguretat de Catalunya

gencat.cat – Sala de premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Catalunya, al top 8 d’Europa pel que fa al compromís del Govern amb la ciberseguretat

Segons el Global Cybersecurity Index (GCI) del 2020, elaborat per l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya en col·laboració amb PwC, el compromís de Catalunya i l’aposta per la ciberseguretat la situen en el lloc número 8 a nivell europeu i en la posició 22 a nivell mundial dels 194 països avaluats per la Unió Internacional de les Telecomunicacions (ITU).

Catalunya se situa per sobre de la mitjana europea (0,774). Malgrat no ser un Estat, està només a 5 centèsimes del top 3 ocupat per Estònia, Lituània i França.

Puntuació – comparativa Unió Europea

Puntuació

Rànquing

França

0.918

1

Lituània

0.908

2

Estònia

0.905

3

Espanya

0.896

4

Luxemburg

0.886

5

Països Baixos

0.885

6

Finlàndia

0.856

7

Catalunya

0.855

8

Dinamarca

0.852

9

Alemanya

0.849

10

Croàcia

0.840

11

Itàlia

0.837

12

Àustria

0.826

13

Polònia

0.815

14

Bèlgica

0.814

15

El GCI avalua 25 indicadors que permeten identificar i comparar el nivell de compromís dels països en matèria de ciberseguretat en base a 5 pilars:

 1. Mesures legals
 2. Mesures tècniques
 3. Mesures organitzatives
 4. Mesures de capacitació
 5. Mesures de cooperació

Catalunya ha obtingut la màxima puntuació pel que fa les mesures legals implementades en l’àmbit de la ciberseguretat. En aquest sentit, cal destacar la Llei 15/2017 de creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, com a l’entitat encarregada d’executar i de governar les polítiques públiques de la Generalitat, esdevenint l’organisme que governa la ciberseguretat del sector públic a Catalunya. També posa en valor l’aprovació al 2019 de l’Estratègia de ciberseguretat de Catalunya 2019-2022, en la qual s’estableixen la visió, els objectius estratègics i les línies d’acció dels propers anys.

La capacitació es un altre dels indicadors on Catalunya és més forta amb una aposta sòlida per accions i campanyes de conscienciació, formació i educació per a diferents grups i col·lectius, bona part d’elles en el marc del Programa Internet Segura, així com l’àmplia oferta de màsters i postgraus en ciberseguretat.


Compromís amb la ciberseguretat

Segons les dades de l’índex DESI, Catalunya presentava l’any passat una penetració digital del 62,47%, fet que la situa en la cinquena posició del rànquing que agrupa als diferents països de la Unió Europea. La tecnologia, les xarxes socials, així com les transaccions a través d’Internet juguen un paper clau en la nostra societat i la protecció de les infraestructures i dels serveis de comunicacions electròniques enfront de les ciberamenaces s’ha convertit en un pilar bàsic i un objectiu primordial per a Catalunya. D’aquest compromís neix la necessitat de conèixer l’estat de ciberseguretat de Catalunya a través del GCI.

L’objectiu del GCI és ajudar als participants a identificar les àrees de millora en el camp de la ciberseguretat, així com motivar-los a prendre mesures per millorar la classificació i puntuació obtinguda, ajudant així a elevar el nivell de la ciberseguretat a tot el món.

Més informació a  Agència de Ciberseguretat de Catalunya

gencat.cat – Sala de premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

%d bloggers like this: