CaixaBank col·loca 1.000 milions en deute sènior no preferent

Rate this post

CaixaBank va tancar ahir la seva primera col·locació de bons del 2019, una emissió de deute sènior no preferent per un import de 1.000 milions d’euros i amb un venciment de cinc anys. L’emissió ha tingut una demanda superior als 2.200 milions, cosa que ha permès rebaixar el tipus d’interès a 20 punts bàsics, situant-lo en 225 punts sobre el midswap, l’índex de referència per a aquest tipus d’operacions, des dels 245 oferts en l’anunci.

D’aquesta manera, el cupó s’ha situat en el 2,375%, segons ha informat CaixaBank, que ha destacat que en l’emissió han participat més de 135 inversors institucionals i que els estrangers representen al voltant del 86% de la demanda. El 96% de l’emissió s’ha col·locat entre fons d’inversió i empreses d’assegurances.

Aquesta nova emissió, assegura el banc que presideix Jordi Gual, reforça la posició de l’entitat amb vista als futurs requeriments europeus i reflecteix la seva intenció de seguir construint proactivament un matalàs de deute subordinat reestructurable que augmenti la protecció de creditors sènior i dipositants amb la qual obtenir també el reconeixement per part de les agències de ràting.

A més, aquesta emissió incrementa els actius líquids d’alta qualitat del grup CaixaBank que, a 30 de setembre, arribaven als 56.000 milions d’euros.

El deute sènior no preferent té un ordre de prelació inferior, en cas de resolució o concurs, a la resta de crèdits ordinaris, però superior al deute subordinat, i ha estat dissenyada pels reguladors per incrementar la solvència dels bancs i garantir l’existència de majors passius que absorbeixin pèrdues en cas de resolució de l’entitat.

Des del 2017, CaixaBank ha emès 8.650 milions d’euros en format deute sènior no preferent, deute subordinat Tier 2 i deute AT1 eventualment convertibles en accions (CoCos).

Amb l’operació d’avui, CaixaBank completa la seva primera emissió de deute institucional el 2019 i es converteix en la primera entitat financera a Espanya a realitzar una emissió de deute no garantit. Els bancs col·locadors han estat CaixaBank CIB, Citi, HSBC, Société Générale, i UBS.

Anar a la font
El Nacional

Powered by WPeMatico

Translate »