Girona exigirà a les empreses amb contractes públics que utilitzin el català i penalitzarà qui ho incompleixi

Girona exigirà que les empreses que tinguin contractes d’obres, serveis o subministraments públics que parlin en català quan es dirigeixin a l’Ajuntament, quan elaborin rètols o facin qualsevol publicació relacionada amb l’objecte del contracte. El consistori ha unificat els criteris d’ús de la llengua que s’exigeixen en els contractes públics amb l’objectiu de “reforçar-la” i “vetllar” pel seu ús i ha establert penalitzacions en cas d’incompliment. “Aquesta decisió no només respon a una obligació legal, sinó que va molt més enllà: és un acte de compromís amb la nostra identitat, la nostra cultura i els nostres valors com a país”, afirma la tinenta d’alcaldia i regidora de Llengua Catalana, Núria Riquelme.

El consistori ha dut a terme un procés de revisió del sistema de contractació per tal que s’adapti a la normativa de política lingüística. S’han homogeneïtzat i unificat les obligacions lingüístiques que s’introdueixen en els plecs reguladors de les contractacions de l’Ajuntament i s’han establert penalitats en cas d’incompliment. L’objectiu és que les empreses apliquin el català en els diferents processos de contractació d’obres, serveis i subministraments.

Amb aquests nous criteris, per exemple, s’exigeix a totes les empreses contractistes parlar en català quan hagin de posar-se en contacte amb l’Ajuntament de Girona. També han de fer en català els rètols, les publicacions, els avisos i la resta de comunicacions relacionades amb l’obra, el servei o la compra de subministraments.

Les empreses també han de destinar els recursos i el personal adient per assegurar que el servei s’ofereix en català. A més, els treballadors i treballadores destinats a desenvolupar tasques d’atenció, informació i comunicació amb la ciutadania han de tenir un coneixement suficient de la llengua catalana.

Els criteris no són criteris nous, però només s’exigien en alguns contractes. La diferència és que ara, després del treball de revisió, s’apliquen en totes les licitacions del consistori.

“És essencial garantir l’ús del català en la contractació pública per assegurar que tots els ciutadans i ciutadanes tinguin accés equitatiu als serveis i oportunitats, sense discriminació lingüística”, remarca la regidora de Contractació, Mª Àngels Planas. Per això, afegeix, han revisat tot el procediment de contractació, “per assegurar que es compleixi la legislació en matèria lingüística”.

Font: Racó Català: Llegeix, pensa i opina – Read More

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *