Categories
ALTAVEU.COM - Andorra

Els metges generalistes podran prescriure proves que inicialment el ministeri els havia vetat

Són tot plegat detalls tècnics, però que s’han negociat des dels col·lectius professionals amb el ministeri que ara lidera Font. Els metges no entenien que determinades proves relativament bàsiques no és pogués prescriure un generalista, quan té la formació essencial per poder advertir certes patologies o sospites i, per tant, posar en marxa els elements diagnòstics que consideri necessaris. També, si escau, serà el referent generalista el qui pugui renovar les sessions de fisioteràpia. [related:articles:1] En anunciar l’aprovació de la modificació de la cartera de serveis, el ministre portaveu, Eric Jover, ha recordat que ja el primer reglament donava tres mesos de termini per fer els canvis consensuats que s’escaiguessin. Així les coses, i segons que estableix el decret que aquesta mateixa tarda ja ha aparegut al BOPA, “transcorregut aquest període, i després de fer un treball d’anàlisi del contingut de l’annex 3 -el que inclou les proves a prescriure i els professionals que les han de receptar- amb els col·lectius implicats, escau modificar-lo i simplificar-lo perquè s’ajusti a la pràctica assistencial habitual i a l’optimització dels recursos existents, i perquè tingui en compte que determinades prestacions, com són el cariotip i les anàlisis genètiques, requereixen una regulació posterior més concreta”. Caldrà una mena de delegació que necessitarà d’un nou decret. Jover ha assegurat que a partir de les converses mantingudes entre les parts s’ha vist clar que hi ha certes analítiques per a la prescripció de les quals els metges generalistes estan plenament capacitats de poder receptar i, a més a més, facilitant que siguin els referents qui facin la prescripció s’estalvien visites als especialistes i, en conseqüència, l’encariment del circuit, tant per al pacient com per al sistema sanitari públic.

Altaveu – Read More

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Generated by Feedzy
%d bloggers like this: