Categories
ALATAVEU.COM - Andorra

Retallada en les deduccions sobre l’impost de societats perquè l’Estat pugui recaptar més

Segons que ha pogut saber l’Altaveu, en la proposta que treballa Finances hi apareixen diversos canvis, especialment en relació amb la deducció que es permetia sobre la base de tributació en relació a les noves inversions i a la contractació de personal. En canvi, es crearia una nova possibilitat de desgravació en cas de mecenatge i, fins i tot, es proposa un tipus del 15% per alguns aspectes concrets de venda d’actius immobiliaris. En relació a les inversions, fins ara és pot deduir un 5% de noves inversions en nous actius fixes. La proposta modificativa comportaria reduir la desgravació a un 2% i només en noves inversions de digitalització. El Govern, amb el ‘permís’ del Consell General, es reservaria la potestat de modular l’àmbit d’aplicació per via de la Llei del pressupost. Quant a la creació de llocs de treball, ara la deducció sobre la base de tributació és de 3.000 euros per increment de la plantilla mitjana de treballadors fixes. La proposta governamental seria passar a 1.000 euros per l’increment mitjà de plantilla mitjana fixa. Alhora s’imposarien nous requisits: cal apostar per col·lectius vulnerables (menors de 25 anys, majors de 55 anys o persones amb diversitat funcional) i els treballadors a ocupar han d’haver estat inscrits al servei d’ocupació. Mecenatge Com s’ha dit, es crearia una nova deducció per mecenatge. Hi hauria dos tipus diferents de desgravació. Del 2% quan es tracti de donacions a entitats sense ànim de lucre o esponsoritzacions a entitats sense ànim de lucre (amb un límit màxim que s’establirà). Es deduiria un 4% per donacions o esponsoritzacions d’esdeveniments d’especial interès públic. Aquests esdeveniments seran determinats, si prospera la proposta, per llei. El tipus impositiu general continuaria sent del 10%. Però hi ha dos canvis significatius. Es crea un nou tipus del 15% per gravar les vendes d’immobles propietat de l’obligat durant menys de dos anys arran de l’eliminació de l’impost sobre plusvàlues. S’establiran uns coeficients per modular la base de tributació. I quant al tipus del 0% ja existent per aplicar-lo sobre els organismes d’inversió col·lectiva hi haurà canvis. El tipus esmentat només serà aplicable quan compleixin amb els requisits inherents a aquesta tipologia d’organismes.
Altaveu – Read More

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *