Moncloa du dos decrets catalans al TC tot i la bilateral

El Consell de Ministres de dimarts passat va autoritzar la iniciativa del Ministeri de Política Territorial, la interposició de dos recursos d’inconstitucionalitat al TC contra legislació catalana en matèria d’habitatge.

El primer recurs és contra el decret llei del govern 37/2020, del 3 de novembre, de reforç de la protecció del dret a l’habitatge davant els efectes de la pandèmia de la covid-19, que va ser validat pel Parlament el dia 18 del mateix mes. En concret, s’impugnen els tres primers apartats de l’article únic, que modifiquen la llei del 2015 de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, a fi d’endurir les condicions per permetre els desnonaments mentre duri l’estat d’alarma o sigui vigent alguna mesura que restringeixi la llibertat de circulació, fins al punt de suspendre’ls de manera “excepcional i transitòria” si afecten llars vulnerables sense alternativa residencial.

En el cas del segon és contra el decret llei 50/2020, del 9 de desembre, de mesures urgents per estimular la promoció d’habitatges en règim de protecció oficial i de noves modalitats d’allotjament en règim de lloguer, validat per la Diputació Permanent del Parlament el 13 de gener. En concret, s’impugna l’article 4, que modifica la normativa anterior en la matèria per incloure una nova disposició: que en els contractes d’arrendament d’habitatges arrendats en els cinc anys anteriors a l’entrada en vigor de la llei, sigui “nul” el pacte que obliga l’arrendatari a assumir despeses generals i serveis individuals que no s’havien previst en el contracte anterior.

La ministra, Isabel Rodríguez, destacava fins i tot que dels 26 mecanismes de negociació endegats des de l’anterior bilateral, fa tres anys, només dos havien acabat en un recurs al TC. L’endemà ja n’hi afegia, així, dos més, tot i el compromís de les dues parts a la comissió bilateral de reduir al mínim possible els litigis al TC per dirimir conflictes de competències.

Font: Racó Català: Llegeix, pensa i opina – Read More

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *