Categories
RACOCATALA.CAT - Raco Català

L’avantprojecte de llei de l’audiovisual no garanteix la presència del català a les plataformes i televisions estatals

L’avantprojecte de llei de l’audiovisual d’àmbit estatal, que adopta la directiva europea 2018/1808 de serveis de comunicació audiovisual, no servirà perquè el català i la resta de llengües cooficials tinguin garantida ni una mínima presència a les plataformes ni a les televisions d’abast estatal. Aquesta directriu obliga els Estats membres de la Unió a afavorir “la llibertat d’expressió i la diversitat cultural i lingüística, d’acord amb la Convenció de la Unesco sobre la protecció i promoció de la diversitat de les expressions culturals”.

La Carta dels Drets Fonamentals Unesco anomena tres pluralismes que cal respectar, el cultural, el religiós i el lingüístic. Malgrat que la directiva europea sí que dona les eines per a aquesta promoció de la diversitat, el redactat d’aquest avantprojecte de Llei a l’Estat espanyol, no adopta en cap moment, una postura resolutiva i clara sobre aquesta qüestió, ni imposa quotes o barems que ajudin que aquesta protecció esdevingui una realitat.

Així ho denuncia la Federació d’Organitzacions per la llengua catalana (Folc), que destapa l’ambigüitat de l’executiu espanyol a l’hora d’afrontar aquesta important reforma en el terreny de l’audiovisual. El text reconeix que cal “promoure” el pluralisme “de la societat”, i n’esmenta algunes classes, però obvia deliberadament el lingüístic. Només esmenta “el català” i les “llengües oficials de les Comunitats Autònomes” un sol cop, a l’article 8, i ja no tornen a aparèixer en tot el redactat. Quan parla de l’obligatorietat que les plataformes de vídeo en demanda i televisions tinguin un percentatge reservat a obres europees i que d’aquest percentatge mínim, si més no la meitat es reservaria a obres en castellà “o en alguna de les llengües oficials de les Comunitats Autònomes”. Una conjunció, l'”o”, que segons FOLC “fa que no es garanteixi cap percentatge cap a la llengua catalana ni tan sols la seva mínima presència, cosa que sí que faria una “i”. I aquest és el canvi que reclamem en aquest article”.

Des del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), consideren que aquesta part dedicada a les llengües oficials de l’estat hauria de reservar un percentatge del 50% a obra audiovisual europea que s’ofereixi en llengua catalana, basca o gallega. I també creuen que les produccions que ja estiguin doblades o subtitulades al català, s’han d’incorporar a aquest catàleg.

Cal recordar que tant la TDT com les plataformes permeten la incorporació de diferents versions idiomàtiques d’una mateixa pel·lícula, sèrie o documental, tant en l’àudio, com el subtitulat o l’audiodescripció.

FOLC també demana que “als webs i altres interfícies de comunicació digital entre el servei de comunicació audiovisual i l’usuari o client haurien d’incorporar sempre i necessàriament el català i la resta de llengües oficials a l’Estat a tots els seus missatges escrits o orals (opcions dels menús, sinopsis de les obres…)”.

La directriu europea obliga “els Estats membres a vetllar perquè les autoritats organismes reguladors nacionals exerceixin les seves competències” d’acord amb els objectius d’aquesta “en particular el pluralisme dels mitjans de comunicació, la diversitat cultural i lingüística”. A Catalunya, l’organisme regulador ja existeix i es diu Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) i el País Valencià també acaba d’estrenar recentment una entitat anàloga a la catalana que podrien. Un cop aprovada i desplegada la llei estatal de l’audiovisual, totes dues haurien de tenir entre les seves competències, vetllar per aquest compliment.

La Federació també reclama que la llengua catalana, en àudio o en text escrit (doblatges, subtitulats, audiodescripcions…) sigui considerada contingut d’interès general als serveis de comunicació audiovisual, siguin televisions o plataformes, per tal de donar màxima cobertura legal a les mesures de foment i obligacions lingüístiques proposades en aquestes al·legacions.

Pel que fa a la reciprocitat televisiva (vinculat a l’article 72), reclamem que Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears puguin gestionar, si més no, dos canals múltiplex (MUX) i no pas un de sol com ara (si més no totes les que tenen llengua pròpia diferent del castellà). Tant el País Valencià com les Illes Balears disposen de suficient espai radioelèctric per poder disposar de nou d’un segon MUX autonòmic. Un segon MUX permetria que la reciprocitat pogués comptar amb tots els canals que emeten cadascuna d’elles i que a més puguin ser tots ells en HD en el futur. Una capacitat d’emissió incrementada que es fa encara més necessària davant la previsió que tots els canals hagin d’emetre en alta definició abans de l’1 de gener de 2023, segons indica el pla tècnic del 2019 abans esmentat.

A l’article 140, sobre el foment del sector audiovisual, una nova conjunció “i”: Es parla del “foment de la producció, difusió i coneixement de les obres audiovisuals produïdes en llengües cooficials diferents del castellà”.

Finalment, també defensen que una part significativa dels diners que els prestadors de serveis de comunicació audiovisual privats aporten al finançament de TVE, s’afegissin, complementàriament, als recursos econòmics que provinguessin de l’actual fons de “foment a la cinematografia i l’audiovisual en llengües cooficials diferents del castellà”.

El control de TV3 i Catalunya Ràdio per part de l’Estat

El president del CAC, Roger Loppacher, advertia que aquest avantprojecte “permet més control de l’Estat sobre la Corporació”, és a dir, sobre TV3 i Catalunya Ràdio. Ho feia en una entrevista concedida al diari ‘Ara’,  on afirmaven que amb la nova legislació “hi ha una invasió competencial sobre algunes qüestions, com ara el mandat marc, el contracte programa o els òrgans de gestió de l’ens i la seva governança. I, pel que fa al finançament, entra en un nivell de detall que no és propi d’una legislació bàsica com la que s’està tramitant”.

Font: Racó Català: Llegeix, pensa i opina – Read More

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *