Categories
ALTAVEU.COM - Andorra

Govern preveu que la modificació del Codi de procediment civil entri en vigor a principis de maig

El Govern ha entrat a tràmit parlamentari el Projecte de llei de modificació de la Llei del Codi de procediment civil, que va ser aprovat parlamentàriament amb l’objectiu de disposar d’un instrument per resoldre els conflictes en l’àmbit civil i que està previst que entri en vigor a principis de maig.

Els motius principals pels quals es promou la modificació atenen, fonamentalment, a facilitar l’aplicació de la Llei. Per aquest motiu, s’han introduït millores en el redactat amb l’objectiu d’evitar dubtes interpretatius. A la vegada, en relació amb el contingut del text, es destaquen entre d’altres els canvis en el procediment abreujat o l’assegurament de les sentències, que fan més garantista el procediment.

La Llei del Codi de procediment civil també suposa una aposta per la introducció plena de les noves tecnologies, tenint en compte el procés d’implantació d’un sistema informàtic a l’Administració de Justícia. Precisament, cal recordar que ja s’han aprovat dues modificacions del text al Consell General amb la finalitat que amb la seva entrada en vigor hi hagués les màximes garanties d’un òptim funcionament de tots els elements logístics i tecnològics previstos al Codi.

altaveu.com

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: