Categories
ALATAVEU.COM - Andorra

Els exàmens oficials de graduat de segona ensenyança per a candidats lliures seran a l’octubre

Als exàmens de segona ensenyança pot accedir tota persona establerta legalment al país, ja sigui andorrana o resident, i aquelles no residents majors de 16 anys. Els candidats poden sol·licitar la convalidació d’assignatures presentant a l’àrea encarregada de les proves oficials, fins al 8 d’octubre, el formulari corresponent, acompanyat d’un certificat dels resultats acadèmics del centre educatiu on ha cursat el curs del sistema andorrà o equivalent. Els exàmens se celebraran entre el 20 i el 22 d’octubre, al Centre de Formació al Llarg de la Vida, i es dona dret als candidats que obtinguin una nota mitjana igual o superior a cinc sobre deu al títol de graduat de segona ensenyança. Les notes es faran públiques el 17 de novembre a les 15:00 h a la web d’Educació i al tauler d’anuncis del ministeri. D’altra banda, el POB consistirà en una sèrie d’exàmens en què el candidat ha de demostrar el grau de desenvolupament de les competències específiques en finalitzar el nivell de batxillerat, d’acord amb les assignatures que ha escollit i que formen el seu itinerari. Els exàmens de primera avaluació tindran lloc entre el 8 i el 12 de novembre, i els de la segona, entre el 13 i el 17 de desembre. Tots els exàmens tindran lloc a l’Edifici de les Columnes, al Centre de Formació al Llarg de la Vida. Pel que fa a les proves orals, que es fan en hores convingudes, es publicarà la relació dels candidats amb l’hora exacta que se’ls assigna, a la web d’Educació.

Altaveu – Read More

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *