Categories
GENCAT.CAT

El Departament de Salut reprèn el treball de camp de l’Enquesta de salut de Catalunya, després d’una suspensió temporal per la pandèmia de la Covid-19

El Departament de Salut reprèn el treball de camp de l’Enquesta de salut de Catalunya (ESCA), que es durà a terme entre els mesos d’abril i juny de l’any 2021, després d’una suspensió temporal de l’activitat de treball de camp ocasionada per la pandèmia de la Covid-19, i que va imposar unes mesures de contenció del brot epidèmic, establint-se un tancament del perímetre comarcal a Catalunya i de reducció de la mobilitat.

L’ESCA és una activitat de caràcter oficial prevista en el Pla estadístic de Catalunya vigent, la qual cosa comporta una garantia de confidencialitat de les dades, que es troben emparades pel secret estadístic (Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya).

Al llarg de l’any, s’entrevista una mostra representativa de la població catalana. Un equip d’enquestadors i enquestadores de l’empresa IPSOS, acreditats amb una credencial del Departament de Salut, es desplacen al domicili de les persones seleccionades per entrevistar-les.

La selecció de les persones entrevistades es fa de manera aleatòria a partir del Registre de població oficial facilitat per l’Institut d’Estadística de Catalunya. Reben una carta que les informa dels objectius de l’enquesta, del caràcter oficial de l’enquesta i de la necessitat de la seva col·laboració.

La crisis sanitària ha provocat algun canvi en el treball de camp de l’ESCA pel que fa al contacte personal amb la població que s’ha d’entrevistar. Així, i per tal de facilitar el contacte de les persones entrevistadores amb la persona a entrevistar, l’empresa de treball de camp disposa de telèfons de contacte de les persones a entrevistar. Aquesta informació l’ha proporcionat l’Idescat al Departament de Salut quan ha fet l’extracció de la mostra del registre de població i serveix per concertar les cites de les entrevistes. Tot i disposar d’un número de telèfon de contacte, les enquestes mai es podran realitzar telefònicament, sempre s’han de fer en persona. Les persones entrevistadores respecten totes les mesures higièniques per a que la trobada presencial sigui segura (porten mascareta, gel hidroalcohòlic i mantenen la distància de seguretat en tot moment).

La informació que recull l’ESCA és molt valuosa, ja que és facilitada directament per la població catalana, i és fonamental per establir polítiques públiques i accions en matèria de planificació sanitària, i per millorar l’estat de salut i la qualitat de vida de les persones. Atesa la nova situació, resulta més necessari que mai comptar amb la participació de les persones seleccionades per obtenir informació que permeti, entre d’altres, pal·liar efectes desfavorables d’aquesta crisi sanitària.

Anualment es disposa de resultats actualitzats. Els continguts de l’ESCA abasten l’estat de salut, l’ús dels serveis sanitaris, els comportaments relacionats amb la salut, així com les característiques sociodemogràfiques.

En cas de tenir alguna consulta relativa al treball de camp de l’ESCA, el 061 CatSalut Respon és el telèfon de referència.

El Departament de Salut agraeix la col·laboració de totes les persones entrevistades.

Enllaç al Web del Departament de Salut http://salutweb.gencat.cat/esca/

L’enllaç conté:

  • La informació general sobre l’Enquesta de salut de Catalunya (ESCA) (Document tècnic, metodologia, instruccions, codificació, etc.).
  • Les indicacions relatives a la carta que rep la població seleccionada i al desenvolupament de l’entrevista.
  • La carta informativa adreçada a la població seleccionada per contestar l’enquesta.
  • La relació de municipis on es faran enquestes durant el segon semestre de l’any.
  • El contingut dels qüestionaris de l’ESCA.
  • Els resultats d’edicions anteriors de l’ESCA.

gencat.cat – Sala de premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: