Categories
ALATAVEU.COM - Andorra

El comprador francès de dia ‘s’oblida’ d’Andorra el juny

El mes de juny de l’any 2021 han entrat al país un total de 526.897 visitants, dels quals 400.549 són excursionistes (76%), els que vénen i marxen en una mateixa jornada, mentre que 126.348 són turistes (24%), és a dir, els que pernocten al país almenys una nit. Respecte al mes de juny de l’any passat, el nombre de visitants ha augmentat un +4,8%. Els turistes, han augmentat un +169,1%, propiciat pel augment dels turistes espanyols, que aquest any no han tingut limitacions per accedir al país. Pel que fa als excursionistes ha davallat un -12,1%, a causa de la davallada dels excursionistes francesos. Els visitants francesos presenten una disminució d’un -34,5%. En aquest darrer cas, és clar que està canviant, per bé o per mal, una mica el perfil del visitant francès que arriba a Andorra: pugen els turistes, baixen els excursionistes Per país de residència, els visitants espanyols presenten una variació positiva d’un +94,4%, seguit pels visitants d’altres procedències amb una variació positiva d’un +51,9% mentre que els visitants francesos presenten una disminució d’un -34,5%. En aquest darrer cas, és clar que està canviant, per bé o per mal, una mica el perfil del visitant francès que arriba a Andorra. Com a mínim durant el mes de juny. Així, el Principat va rebre 1.337 turistes més durant el juny procedents de França (+13%) però, en canvi, els excursionistes, els visitants de dia, van reduir-se molt notablement. Si el 2020 van arribar a Andorra 337.094 excursionistes francesos, aquest darrer juny han estat sols 216.017, una caiguda en xifres absolutes de 121.077 excursionistes que representen percentualment un descens del 36%. Com s’ha dit, la comparativa del primer semestre 2021 amb el seu equivalent de l’any precedent es veu alterada, atès que els dos primers mesos i mig del 2020 van ser totalment normals. Les restriccions hagudes també arran de la crisi sanitària durant el juny de l’any passat (confinaments a Espanya, per exemple) tampoc no permeten fer una comparativa comparable, per exemple, en relació amb l’entrada de vehicles al Principat. Sia com vulgui, però, el nombre de vehicles que ha entrat al país durant el mes de juny ha estat de 272.087, fet que suposa una variació percentual positiva respecte al mes de juny de l’any anterior del +14,3%. Pel que fa a la frontera hispanoandorrana, la variació ha estat del +61,0% i per la frontera francoandorrana del -33,8%.
Altaveu – Read More

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *