El comitè de bioètica reclama que se’l doti d’un “pressupost adient”

Segons es recull en l’esmentada memòria, “el pressupost hauria de permetre la participació d’algun conferenciant extern anualment, l’assistència a congressos per part d’algun membre del CNBA i la publicitat d’algun dels documents emesos. Així mateix cal pressupost per poder fer reunions telemàtiques a través d’una plataforma informàtica”. [related:articles:1] L’organisme, en el marc de l’enumeració de les activitats o iniciatives que exposa que pretén dur a terme durant el 2021, hi cita, també, el fet de “comunicar al Govern i al Consell General la necessitat urgent de la signatura del Conveni per a la protecció dels drets humans i la dignitat de l’ésser humà respecte a les aplicacions de la biologia i la medicina”. Aquesta petició, que recorda la memòria que “s’està fent des del 2014”, inclouria la necessitat de rubricar de forma definitiva el Conveni Europeu sobre drets humans i biomedicina (Oviedo, 04/04/1997), el Protocol addicional al Conveni relatiu a la prohibició de la clonació dels éssers humans (París, 12/01/1998) i el Protocol addicional relatiu a la investigació en éssers humans (Estrasburg, 07/05/2005).
Altaveu

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *